Jesteś tutaj: Start / Dodatki Energetyczne

Dodatki Energetyczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Na podstawie zmian w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne od 1 stycznia 2014 r. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny.

Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej – to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Aby otrzymać zryczałtowany dodatek energetyczny należy:
- posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;
- złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego z załączoną kopią umowy kompleksowej lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy;
- zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. dla gospodarstwa domowego:
- prowadzonego przez osobę samotną – wynosi 11,37 zł na miesiąc;
- składającego się z 2 do 4 osób – wynosi 15,80 zł na miesiąc;
- składającego się z co najmniej 5 osób – wynosi 18,96 zł miesięcznie.

Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry (z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku).

Osobą udzielającą informacji dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego jest:

Pani Anna Tańska

tel. ( 55 620 24 59)

Interesanci w sprawie zryczałtowanego dodatku energetycznego przyjmowani są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lichnowach ul. Tczewska 6, pok. 4 w godzinach 7.30-15.30