Jesteś tutaj: Start / Informacje

Informacje

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Komunikat w sprawie Programu POPŻ 2017

KOMUNIKAT

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach informuje, że do dnia 31.10.2017 r. do tut. Ośrodka można się zgłaszać po odbiór skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017.

Kryterium dochodowe do otrzymania pomocy żywnościowej wynosi tj. 634 zł. dla osoby samotnie gospodarującej i 514 zł. dla osoby w rodzinie.

W związku z ograniczoną ilością paczek żywnościowych tut. Ośrodek ma możliwość wydania skierowań łącznie dla 300 osób tj. ok. 90 rodzin, dlatego też przy wydawaniu skierowania decyduje kolejność zgłoszeń oraz pierwszeństwo dla osób które nie brały udziału w Podprogramie 2016.

Weryfikacja dochodu nastąpi na podstawie dochodów osiągniętych w miesiącu IX/2017 dlatego też należy przedłożyć następujące dokumenty:

1. zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów za m-c IX/2017

2. decyzję lub odcinek renty, emerytury, renty rodzinnej, renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego, zasiłku przedemerytalnego za m-c IX/2017

3. decyzja o świadczeniach rodzinnych, świadczeniu pielęgnacyjnym, zasiłku dla opiekuna, specjalnym zasiłku opiekuńczym, zasiłku pielęgnacyjnym, funduszu alimentacyjnym, dodatku mieszkaniowym, dodatku energetycznym,

4. wyrok sądowy zasądzający alimenty

5. inne dokumenty stwierdzające osiąganie dochodów z innych nie wymienionych źródeł

Żywność będzie wydawana w Oddziale Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża

w Malborku, ul. Słowackiego 64. o dokładnym terminie wydawania żywności poinformujemy

w terminie późniejszym.

 

4 października 2017
GOPS Lichnowy
Czytaj więcej o: Komunikat w sprawie Programu POPŻ 2017

Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych, osób małoletnich i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach ogłasza stały nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych, osób małoletnich i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych, ustanawianych przez sąd.

17 sierpnia 2017
GOPS Lichnowy

Opiekujesz się niepełnosprawnym członkiem rodziny? Skorzystaj ze wsparcia!

Przejdź do - Opiekujesz się niepełnosprawnym członkiem rodziny? Skorzystaj ze wsparcia!

Informacja dotycząca składania wniosków na Fundusz Alimentacyjny na okres zasiłkowy 2017/2018

Informacja dotycząca składania wniosków na Świadczenie Rodzinne na okres zasiłkowy 2017/2018

Informacja dotycząca składania wniosków na Świadczenie Wychowawcze - Rodzina 500+ na okres zasiłkowy 2017/2018

Informacja o koloniach letnich w 2017 roku dla Dzieci Rolników

Przejdź do - Informacja o koloniach letnich w 2017 roku dla Dzieci Rolników

informacja kolonie letnie

 

 

19 czerwca 2017
GOPS Lichnowy