Informacje ogólne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Program Rodzina 500 plus to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde dziecko niezależnie od dochodu.

Program Rodzina 500 plus to wsparcie dla polskich rodzin w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie do dnia ukończenia 18 roku życia.

Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane przelewem na konto lub w gotówce.

Szczegółowych informacji udziela pracownik GOPS: Aneta Żmuda tel. 55 620 24 59.

Więcej informacji nt. Rodzina 500+ można uzyskać na stronie MRPiPS:
https://www.gov.pl/web/rodzina/program-rodzina-500-od-1-lipca-2019-bez-kryterium-dochodowego2