Nieodpłatna pomoc prawna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

U W A G A !!!

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
ZMIANA SPOSOBU UDZIELANIA PORAD

W związku z zawieszeniem działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie malborskim (zagrożenie koronawirusem) informujemy, że porady udzielane będą wyłącznie przez telefon oraz z wykorzystaniem poczty elektronicznej:

Fundacja ibuk.org.pl (prowadząca punkt w Malborku i Nowym Stawie)
tel. 503-899-343 (poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30)
e-mail: fundacja@ibuk.org.pl

Radca prawny i adwokat (prowadzący punkt w Starym Polu)
Maciej Słowik – tel. 608-535-378
e-mail: maciejslow@wp.pl
(czwartek i piątek: 8.00 – 12.00; dodatkowo w dniu 25.03.2020: 13.00 – 17.00)

Krzysztof Artski – tel. 502-619-858
e-mail: k.artski@wp.pl
(poniedziałek: 7.30 – 15.30; dodatkowo w dniu 18.03.2020: 13.00 – 17.00)

Telefon i poczta elektroniczna wspólne dla wszystkich 3 punktów
na terenie powiatu malborskiego:
tel. (55) 533-02-00
e-mail: nppmalbork@powiat.malbork.pl

WAŻNE!

W razie komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail) osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-mail wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).

Wzór wniosku poniżej:

Wniosek zgłoszenie porady na odległość - plik DOC

Wniosek zgłoszenie porady na odległość - plik PDF

 

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
I PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
NA TERENIE POWIATU MALBORSKIEGO

1) Starostwo Powiatowe w Malborku
Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie wraz z mediacją są świadczone przez wyłonioną w otwartym konkursie ofert organizację pozarządową – Fundacja ibuk.org.pl (ul. Strzelecka 7B, 80-803 Gdańsk).
Dni i godziny otwarcia:

poniedziałek: 11:30 - 15:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 11:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 15:30
Lokalizacja: pokój 230 (II piętro), Starostwo Powiatowe w Malbork, Plac Słowiański 17, Malbork

Zapisy: osobiście, telefonicznie: 55 533 02 00 lub elektronicznie: nppmalbork@powiat.malbork.pl

2) Urząd Miejski w Nowym Stawie
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest przez wyłonioną w otwartym konkursie ofert organizację pozarządową – Fundacja ibuk.org.pl (ul. Strzelecka 7B, 80-803 Gdańsk).
Dni i godziny otwarcia:

poniedziałek: 7:30 - 11:30
czwartek: 15:00 - 19:00
Lokalizacja: Zespół Służb Ratowniczych przy ul. Bema 9/1, Nowy Staw (pomieszczenia po byłej aptece)

Zapisy: osobiście, telefonicznie: 55 533 02 00 lub elektronicznie: nppmalbork@powiat.malbork.pl

3) Urząd Gminy Stare Pole
Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana przez:
1) radcę prawnego Macieja Słowika,
wyznaczonego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku oraz
2) adwokata Krzysztofa Artskiego,
wyznaczonego przez Pomorską Izbę Adwokacką w Gdańsku.
Dni i godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30 - 15:30
środa 13:00 - 17:00
czwartek 8:00 – 12:00
piątek 8:00 - 12:00
Lokalizacja: Urząd Gminy Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 6, Stare Pole, pokój nr 17

Zapisy: osobiście, telefonicznie: 55 533 02 00 lub elektronicznie: nppmalbork@powiat.malbork.pl

 

Autor: GOPS Lichnowy