Dobry start 300+ – spotkanie z pracownikiem ZUS w celu założenia PUE ZUS

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 września 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach informuje o możliwości spotkania z pracownikiem ZUS, który pomoże osobom chętnym w założeniu konta na Platformie Usług Elektronicznych (PUE), za pomocą którego można złożyć wniosek o świadczenie Dobry Start 300+.

 


 DOBRY START 300+

 

DO  ZAŁOŻENIA PROFILU PUE KONIECZNE JEST:

1. DOKUMENT TOŻSAMOŚCI   (DOWÓD OSOBISTY, PASZPORT)

2. ADRES MAILOWY

3. NUMER TELEFONU

 

DO PRZESŁANIA WNIOSKU W  FORMIE  EKTRONICZNEJ WNIOSKU 300+ KONIECZNE JEST:

 1. DANE DZIECKA (PESEL)

2. NAZWA I ADRES SZKOŁY

3. NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

4. ORZECZENIE  WYDANE PRZEZ KRAJOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB KRUS (jeśli dziecko ma ukończony 20 rok życia)

5. ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO LUB POTRZEBIE ZAJĘĆ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH (jeśli dziecko ma ukończony 20 rok życia)

 

WAŻNE !  KONIECZNA JEST  WIZYTA OSOBISTA

 

 

 

 

Autor: Łukasz Świeczkowski