Dobry Start 300+”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 czerwca 2020

Informacja dotycząca składania wniosków na „Dobry start" - 300+

 

 

O G Ł O S Z E N I E

„Dobry Start 300+"

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach informuje, iż wnioski na świadczenie „Dobry start" - 300+ można składać:

- online (za pomocą systemów teleinformatycznych) od dnia 1 lipca 2020 r.,

- w formie papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (pok. nr 4) od dnia 3 sierpnia 2020 r. (wnioski będą dostępne od 15.07.2020 r).

Wnioski należy składać do dnia 30 listopada 2020 r.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku; w przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu ustalenie przez oraz wypłata świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

Bardzo prosimy o uprzednie umawianie terminu wizyty pod nr telefonu : 55 6202459. Możliwe będzie również załatwianie spraw bez uprzedniego umówienia wizyty. W tym przypadku ograniczona będzie liczba interesantów przebywających na terenie budynku do 2 osób tj. po 1 osobie na każde stanowisko.

W pierwszej kolejności przyjmowani będą interesanci umówieni telefonicznie.

Jednocześnie ze względu na sytuację w kraju ogranicza się liczę osób oczekujących i uprasza się o stawiennictwo tylko osób zainteresowanych. W trakcie wizyty w Ośrodku Pomocy Społecznej prosimy o bezwzględne stosowanie powszechnie obowiązujących zasad sanitarno-epidemiologicznych tj. obowiązek noszenia maseczek oraz zachowywanie bezpiecznej odległości.

Szczegółowych informacji udziela pracownicy GOPS : Aneta Żmuda-Kotlenga i Patrycja Osowska tel. 55 6202459.

Autor: Łukasz Świeczkowski