ZMIANA W ORGANIZACJI PRACY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LICHNOWACH

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 października 2020

ZMIANA W ORGANIZACJI PRACY

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W LICHNOWACH

 

Mając na uwadze wzrost zagrożenia spowodowanego rozprzestrzenianiem się KORONAWIRUSA COVID-19 oraz dbając o bezpieczeństwo klientów
i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lichnowach,
od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach będzie nieczynny dla bezpośredniej obsługi klientów.
Kontakt z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lichnowach,
a także składanie wniosków o udzielenie wszelkiej pomocy możliwe jest za pomocą:
a) drogi pocztowej,
b) elektronicznej platformy: E-puap, Empatia
c) drogi bankowości elektronicznej,
d) PUE ZUS
e) drogi elektronicznej na adres: gops@lichnowy.pl oraz:
- pomoc społeczna: b.goldynska@gops-lichnowy.pl, e.klemarczyk@gops-lichnowy.pl,
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia wychowawcze: a.zmuda@gops-lichnowy.pl ,
- stypendia: p.osowska@gops-lichnowy.pl ,
- dodatki mieszkaniowe: a.tanska@gops-lichnowy.pl
- asystent rodziny: a.ubowska@gops-lichnowy.pl

Kontakt telefoniczny pod nr telefonu 55 620 24 59.

W dalszej kolejności pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lichnowach będą nawiązywali kontakt telefoniczny celem prowadzenia zgłoszonej sprawy. Prosimy o podawanie telefonu kontaktowego.

Klienci będą przyjmowani tylko w wybranych wypadkach niecierpiących zwłoki, po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu daty i godziny wizyty z pracownikiem GOPS Lichnowy – nr tel. (55) 620-24-59.

NUMERY KONTAKTOWE:

- POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA MALBORK: (55) 647 25 55,   693 115 766

- POLICJA: 112

- KOMISARIAT POLICJI NOWY STAW: (55) 271 51 07

- INFOLINIA NFZ: 800 190 590

ZARZĄDZENIE NR 3/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lichnowach z dnia 13 marca 2020 r.

Autor: Łukasz Świeczkowski