Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

ZMIANA W ORGANIZACJI PRACY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LICHNOWACH

Świadczenie wychowawcze 500+

Informacja dotycząca terminów składania wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego (500+).

29 czerwca 2020
Łukasz Świeczkowski
Czytaj więcej o: Świadczenie wychowawcze 500+

Dobry Start 300+”

Informacja dotycząca składania wniosków na „Dobry start" - 300+

24 czerwca 2020
Łukasz Świeczkowski
Czytaj więcej o: Dobry Start 300+”

Świadczenia Rodzinne 2020/2021

Informacja dotycząca składania wniosków na Świadczenia Rodzinne

24 czerwca 2020
Łukasz Świeczkowski
Czytaj więcej o: Świadczenia Rodzinne 2020/2021

Fundusz Alimentacyjny 2020/2021

Informacja dotycząca składania wniosków na Fundusz Alimentacyjny

24 czerwca 2020
Łukasz Świeczkowski
Czytaj więcej o: Fundusz Alimentacyjny 2020/2021

Informacja - ważne

WAŻNE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach informuje, iż podania, oświadczenia przekazywane w formie zdjęcia, skanu dokumentu stanowiącego załącznik do wiadomości e-mail i nie zawierające kwalifikowanego podpisu elektronicznego, potwierdzenia profilem zaufanym lub podpisu osobistego nie będą przyjmowane do realizacji przez tut. Ośrodek , ponieważ zgodnie z art. 63 Kodeksu Postępowania Administracyjnego podania (w tym żądania) mogą być wnoszone: pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą (EPUAP) organu.
Podanie w formie elektronicznego dokumentu powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym, zaś podanie, wniosek w formie pisemnej powinno być podpisane i przekazane do tut. Ośrodka osobiście lub przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego.
13 marca 2020
Łukasz Świeczkowski
Czytaj więcej o: Informacja - ważne