Informacja dotycząca składania wniosków na Świadczenie Rodzinne na okres zasiłkowy 2017/2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 lipca 2017
 
OGŁOSZENIE
 
- świadczenie rodzinne 2017/2018
 
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LICHNOWACH INFORMUJE, IŻ WNIOSKI NA ŚWIADCZENIA RODZINNE NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018 NALEŻY SKŁADAĆ WRAZ Z WYMAGANĄ DOKUMENTACJĄ W SIEDZIBIE GOPS  OD DNIA 1 SIERPNIA 2017 r.
 
DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ:
  • WYROK LUB PROTOKÓŁ O ZASĄDZENIU ALIMENTÓW;
  • ZAŚWIADCZENIE O OTRZYMANYCH W 2016 r. ALIMENTACH;
  • W PRZYPADKU UTRATY DOCHODU LUB UZYSKANIA DOCHODU – DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ICH UTRATĘ LUB UZYSKANIE ORAZ ICH WYSOKOŚĆ;
 Podstawowe dane o dochodach wnioskodawców i członków ich rodzin gmina pozyska z systemu Empatia.
 
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 
Więcej informacji na temat Świadczenia Rodzinnego można uzyskać na stronie MRPiPS <LINK>
 
Autor: GOPS Lichnowy