Komunikat dotyczący Programu Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 października 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach informuje, że do dnia 31.10.2018 r. do tut. Ośrodka można się zgłaszać po odbiór skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018.

 

KOMUNIKAT

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach informuje, że do dnia 31.10.2018 r. do tut. Ośrodka można się zgłaszać po odbiór skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018.
 
Kryterium dochodowe do otrzymania pomocy żywnościowej wynosi tj. 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł dla osoby w rodzinie.
 
W związku z ograniczoną ilością paczek żywnościowych tut. Ośrodek ma możliwość wydania skierowań łącznie dla 200 osób tj. około 70 rodzin, dlatego też przy wydawaniu skierowania pierwszeństwo będą mieć osoby które nie brały udziału w Podprogramie 2017. Ponadto decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Weryfikacja dochodu nastąpi na podstawie dochodów osiągniętych w miesiącu IX/2018 dlatego też należy przedłożyć następujące dokumenty:
 
1. zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów za m-c IX/2018
 
2. decyzję lub odcinek renty, emerytury, renty rodzinnej, renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego, zasiłku przedemerytalnego za m-c IX/2018

3. decyzja o świadczeniach rodzinnych, świadczeniu pielęgnacyjnym, zasiłku dla opiekuna, specjalnym zasiłku opiekuńczym, zasiłku pielęgnacyjnym, funduszu alimentacyjnym, dodatku mieszkaniowym, dodatku energetycznym,

4. wyrok sądowy zasądzający alimenty

5. inne dokumenty stwierdzające osiąganie dochodów z innych nie wymienionych źródeł

Żywność będzie wydawana w Oddziale Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża
w Malborku, ul. Słowackiego 64. o dokładnym terminie wydawania żywności poinformujemy w terminie późniejszym.

 

 

 

Autor: Łukasz Świeczkowski