Informacja dotycząca składania wniosków na Fundusz alimentacyjny 2021/2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 lipca 2021

O G Ł O S Z E N I E

– fundusz alimentacyjny 2021/2022

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LICHNOWACH INFORMUJE, IŻ WNIOSKI NA FUNDUSZ ALIMENTACYJNY NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2020/2021 NALEŻY SKŁADAĆ WRAZ Z WYMAGANĄ DOKUMENTACJĄ: ONLINE (za pomocą systemów teleinformatycznych) OD DNIA 1 LIPCA 2021 r., ZAŚ W FORMIE PAPIEROWEJ (w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej) OD DNIA 2 SIERPNIA 2021 r. (wnioski będą dostępne od 26.07.2021).

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ :

-  WYROK LUB PROTOKÓŁ O ZASĄDZENIU ALIMENTÓW,

 ZAŚWIADCZENIE O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ( WYSTAWIONE W MIESIĄCU VIII/2021 ! ) I O OTRZYMANYCH W 2020 r. ALIMENTACH ;

-  W PRZYPADKU UTRATY DOCHODU LUB UZYSKANIA DOCHODU – DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ICH UTRATĘ LUB UZYSKANIE ORAZ ICH WYSOKOŚĆ;

Podstawowe dane o dochodach gmina pozyska sama z systemu „Empatia”.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do 31 października.

• W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 września do 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do 30 listopada tego roku.

• W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do 31 grudnia tego roku.

• W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 listopada do 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do 31 stycznia następnego roku.

• W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 grudnia danego roku do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

W  przypadku załatwiania spraw ograniczona będzie liczba interesantów przebywających na terenie budynku tj. po 1 osobie na każde stanowisko.

W trakcie wizyty w Ośrodku Pomocy Społecznej prosimy o bezwzględne stosowanie powszechnie obowiązujących zasad sanitarno-epidemiologicznych tj. obowiązek noszenia maseczek oraz zachowywanie bezpiecznej odległości.

Autor: Łukasz Świeczkowski