Informacja dotycząca składania wniosków na Świadczenia rodzinne 2021/2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 lipca 2021

O G Ł O S Z E N I E

- świadczenia rodzinne 2021/2022


GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LICHNOWACH INFORMUJE, IŻ WNIOSKI NA ŚWIADCZENIA RODZINNE NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2020/2021 NALEŻY SKŁADAĆ WRAZ Z WYMAGANĄ DOKUMENTACJĄ ONLINE : (za pomocą systemów teleinformatycznych) OD DNIA 1 LIPCA 2021 r., ZAŚ W FORMIE PAPIEROWEJ (w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej) OD DNIA 2 SIERPNIA 2021 r. (wnioski będą dostępne od 26.07.2021).

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ :

  • WYROK LUB PROTOKÓŁ O ZASĄDZENIU ALIMENTÓW,
  • ZAŚWIADCZENIE O OTRZYMANYCH W 2020 r. ALIMENTACH ;
  • W PRZYPADKU UTRATY DOCHODU LUB UZYSKANIA DOCHODU – DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ICH UTRATĘ LUB UZYSKANIE ORAZ ICH WYSOKOŚĆ;

Podstawowe dane o dochodach gmina pozyska sama z systemu „Empatia".

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

W przypadku załatwiania spraw ograniczona będzie liczba interesantów przebywających na terenie budynku tj. po 1 osobie na każde stanowisko.

W trakcie wizyty w Ośrodku Pomocy Społecznej prosimy o bezwzględne stosowanie powszechnie obowiązujących zasad sanitarno-epidemiologicznych tj. obowiązek noszenia maseczek oraz zachowywanie bezpiecznej odległości.

Szczegółowych informacji udziela pracownicy GOPS : Aneta Żmuda-Kotlenga i Patrycja Osowska-Kachniarz tel. 55 6202459.

 

Autor: Łukasz Świeczkowski