Informacja dot. składania wniosków (okres świadczeniowy 2021/2022)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 stycznia 2021

 O G Ł O S Z E N I E 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach informuje, iż wnioski na świadczenie wychowawcze – Rodzina 500+ na okres zasiłkowy 2021/2022 można składać :

  • za pomocą systemów teleinformatycznych: utworzonego przez ministra ds. rodziny Empatia; udostępnionego przez ZUS; banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych – OD 01 LUTEGO 2021 r.;
  • osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej -                          OD 01 KWIETNIA 2021 r.

Wnioski w wersji papierowej będą dostępne w siedzibie tut. Ośrodka od dnia 15.03.2021 r.

Wniosek składa się w organie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie.

Program Rodzina 500+ obejmuje wszystkie dzieci do 18 roku życia bez względu na dochód rodziny.

Prawo do świadczenia 500+ przyznawane będzie na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Termin ustalenia prawa do świadczenia oraz jego wypłaty uzależniony jest od momentu złożenia wniosku. 

Poniżej  szczegółowe terminy:

Złożenie wniosku z wymaganymi dokumentami

Wypłata świadczenia

do 30 kwietnia 2021 r.

do 30 czerwca 2021 r.

od 1 maja do 31 maja 2021 r.

do 31 lipca 2021 r.

od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r.

do 31 sierpnia 2021 r.

od 1 lipca do 31 lipca 2021 r.

do 30 września 2021 r.

od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r.

do 31 października 2021 r.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy GOPS : Aneta Żmuda-Kotlenga

i Patrycja Osowska-Kachniarz tel. 55 6202459.

Autor: Łukasz Świeczkowski

Galeria

  • Powiększ zdjęcie