Świadczenie wychowawcze 500+

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 czerwca 2020

Informacja dotycząca terminów składania wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego (500+).

 

 OGŁOSZENIE

Obecnie trwający okres świadczeniowy 2019/2021, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego (500 plus) został wydłużony do 31 maja 2021 r., bez konieczności składania kolejnego wniosku o świadczenie wychowawcze (500 plus) w celu kontynuowania jego pobierania w 2020 r.

Powyższe oznacza, że w 2020 r. rodzice/opiekunowie nie muszą składać wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dzieci na nowy okres, ponieważ świadczenia te – w oparciu o poprzednie wnioski składane od 1 lipca 2019 r. – zostały przyznane aż do 31 maja 2021 r.

Zaś rodzice/opiekunowie, którzy nie pobierają świadczenia wychowawczego z programu „Rodzina 500+" w każdej chwili mogą przystąpić do programu składając wniosek, np. w przypadku urodzenia dziecka.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy GOPS: Aneta Żmuda-Kotlenga i Patrycja Osowska tel. 55 6202459.

Autor: Łukasz Świeczkowski