Świadczenia Rodzinne 2020/2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 czerwca 2020

Informacja dotycząca składania wniosków na Świadczenia Rodzinne

 

 

O G Ł O S Z E N I E

świadczenia rodzinne 2020/2021

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LICHNOWACH INFORMUJE, IŻ WNIOSKI NA ŚWIADCZENIA RODZINNE NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2020/2021 NALEŻY SKŁADAĆ WRAZ Z WYMAGANĄ DOKUMENTACJĄ ONLINE : (za pomocą systemów teleinformatycznych) OD DNIA 1 LIPCA 2020 r., ZAŚ W FORMIE PAPIEROWEJ (w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej) OD DNIA 3 SIERPNIA 2020 r. (wnioski będą dostępne od 15.07.2020).

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ:
- WYROK LUB PROTOKÓŁ O ZASĄDZENIU ALIMENTÓW,
- ZAŚWIADCZENIE O OTRZYMANYCH W 2019 r. ALIMENTACH;
- W PRZYPADKU UTRATY DOCHODU LUB UZYSKANIA DOCHODU – DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ICH UTRATĘ LUB UZYSKANIE ORAZ ICH WYSOKOŚĆ;
 
Podstawowe dane o dochodach gmina pozyska sama z systemu „Empatia".
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
 
Bardzo prosimy o uprzednie umawianie terminu wizyty pod nr telefonu : 55 6202459. Możliwe będzie również załatwianie spraw bez uprzedniego umówienia wizyty. W tym przypadku ograniczona będzie liczba interesantów przebywających na terenie budynku do 2 osób tj. po 1 osobie na każde stanowisko.
 
W pierwszej kolejności przyjmowani będą interesanci umówieni telefonicznie.
 
Jednocześnie ze względu na sytuację w kraju ogranicza się liczę osób oczekujących i uprasza się o stawiennictwo tylko osób zainteresowanych. W trakcie wizyty w Ośrodku Pomocy Społecznej prosimy o bezwzględne stosowanie powszechnie obowiązujących zasad sanitarno-epidemiologicznych tj. obowiązek noszenia maseczek oraz zachowywanie bezpiecznej odległości.
 
Szczegółowych informacji udziela pracownicy GOPS : Aneta Żmuda-Kotlenga i Patrycja Osowska tel. 55 6202459.
Autor: Łukasz Świeczkowski