Informacja dotycząca składania wniosków na Świadczenia rodzinne 2019/2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 czerwca 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach informuje, iż wnioski na świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2019/2020 należy składać wraz z wymaganą dokumentacją online...

O G Ł O S Z E N I E

- świadczenia rodzinne 2019/2020

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LICHNOWACH INFORMUJE, IŻ WNIOSKI NA ŚWIADCZENIA RODZINNE NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2019/2020 NALEŻY SKŁADAĆ WRAZ Z WYMAGANĄ DOKUMENTACJĄ ONLINE : (za pomocą systemów teleinformatycznych) OD DNIA 01 LIPCA 2019 r., ZAŚ W FORMIE PAPIEROWEJ (w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej) OD DNIA 1 SIERPNIA 2019 r.
(wnioski są dostępne od 1.07.2019)

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ :

  • WYROK LUB PROTOKÓŁ O ZASĄDZENIU ALIMENTÓW,
  • ZAŚWIADCZENIE O OTRZYMANYCH W 2018 r. ALIMENTACH ;
  • W PRZYPADKU UTRATY DOCHODU LUB UZYSKANIA DOCHODU – DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ICH UTRATĘ LUB UZYSKANIE ORAZ ICH WYSOKOŚĆ;

Podstawowe dane o dochodach gmina pozyska sama z systemu „Empatia".

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Autor: Łukasz Świeczkowski