Informacja dotycząca składania wniosków na Świadczenie Dobry Start - 300+

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 czerwca 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach informuje, iż wnioski na świadczenie „Dobry start" - 300+ można składać:

O G Ł O S Z E N I E

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach informuje, iż wnioski na świadczenie „Dobry start" - 300+ można składać:

- online (za pomocą systemów teleinformatycznych) od dnia 1 lipca 2019 r.

- w formie papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (pok. nr 4) od dnia 1 sierpnia 2019 r.  (wnioski są dostępne od 1.07.2019 r)

Wnioski należy składać do dnia 30 listopada 2019 r.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku; w przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu ustalenie przez oraz wypłata świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

Szczegółowych informacji udziela pracownicy GOPS: Aneta Żmuda i Patrycja Osowska tel. 55 620 24 59.

Autor: Łukasz Świeczkowski