Informacja dotycząca składania wniosków na Świadczenie Wychowawcze - Rodzina 500+ na okres zasiłkowy 2019/2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 czerwca 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach informuje, iż wnioski na świadczenie wychowawcze – Rodzina 500+ na okres zasiłkowy 2019/2021 można składać...

O G Ł O S Z E N I E  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach informuje, iż wnioski na świadczenie wychowawcze – Rodzina 500+ na okres zasiłkowy 2019/2021 można składać:

- za pomocą systemów teleinformatycznych: utworzonego przez ministra ds. rodziny; udostępnionego przez ZUS; banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych - OD 01 LIPCA 2019 r.;

- osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - OD 01 SIERPNIA 2019 r.

Wnioski są dostępne od 01.07.2019 r.

Od 1 lipca 2019 r. program Rodzina 500+ obejmuje wszystkie dzieci do 18 roku życia bez względu na dochód rodziny. 

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od lipca 2019 r., rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. 

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko do 30 września 2019 r., składają od dnia 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września 2019 r., świadczenie przysługiwać będzie od miesiąca złożenia wniosku.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy GOPS: Aneta Żmuda i Patrycja Osowska tel. 55 6202459.

 

Autor: Łukasz Świeczkowski