Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Informacja dot. wydawania żywności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach informuje,

że osoby zakwalifikowane

(te które otrzymały już skierowanie)

do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

2014-2020 Podprogram 2017, mogą zgłaszać się po odbiór paczek żywnościowych:

w Oddziale Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża

w Malborku, ul. Słowackiego 64

w dniu 23.11.2017 (czwartek)

w godz. 12:00 – 14:30

16 listopada 2017
GOPS Lichnowy
Czytaj więcej o: Informacja dot. wydawania żywności

Komunikat w sprawie Programu POPŻ 2017

KOMUNIKAT

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach informuje, iż związku z małym zainteresowaniem korzystania z paczek żywnościowych, w dalszym ciągu można zgłaszać się do tut. Ośrodka po odbiór skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017.

W związku z ograniczoną ilością paczek żywnościowych tut. Ośrodek ma możliwość wydania skierowań jeszcze dla 143 osób, dlatego też przy wydawaniu skierowania decyduje kolejność zgłoszeń do tut. Ośrodka


Z podprogramu 2017 mogą skorzystać osoby nie przekraczające kryterium dochodowego 1.268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1.028 zł. na osobę w rodzinie

Weryfikacja dochodu nastąpi na podstawie dochodów osiągniętych w miesiącu październiku 2017, dlatego też należy przedłożyć następujące dokumenty:

  1. zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów za m-c październik 2017 r.,
  2. decyzję lub odcinek renty, emerytury, renty rodzinnej, renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego, zasiłku przedemerytalnego za październik 2017 r.,
  3. decyzja o świadczeniach rodzinnych, świadczeniu pielęgnacyjnym, zasiłku dla opiekuna, specjalnym zasiłku opiekuńczym, zasiłku pielęgnacyjnym, funduszu alimentacyjnym, dodatku mieszkaniowym, dodatku energetycznym,
  4. wyrok sądowy zasądzający alimenty
  5. inne dokumenty stwierdzające osiąganie dochodów z innych nie wymienionych źródeł

 

Żywność będzie wydawana w Oddziale Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża

w Malborku, ul. Słowackiego 64. o dokładnym terminie wydawania żywności poinformujemy

w terminie późniejszym.

 

10 listopada 2017
GOPS Lichnowy
Czytaj więcej o: Komunikat w sprawie Programu POPŻ 2017

Nowy Harmonogram wypłat Świadczeń Rodzinnych i Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego 2017/2018

Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych, osób małoletnich i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach ogłasza stały nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych, osób małoletnich i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych, ustanawianych przez sąd.

17 sierpnia 2017
GOPS Lichnowy
Czytaj więcej o: Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych, osób małoletnich i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych

Opiekujesz się niepełnosprawnym członkiem rodziny? Skorzystaj ze wsparcia!

Powiększ zdjęcie

Informacja dotycząca składania wniosków na Fundusz Alimentacyjny na okres zasiłkowy 2017/2018

Informacja dotycząca składania wniosków na Świadczenie Rodzinne na okres zasiłkowy 2017/2018