Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Informacja dotycząca składania wniosków na Świadczenie Wychowawcze - Rodzina 500+ na okres zasiłkowy 2019/2021

O G Ł O S Z E N I E  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach informuje, iż wnioski na świadczenie wychowawcze – Rodzina 500+ na okres zasiłkowy 2019/2021 można składać:

- za pomocą systemów teleinformatycznych: utworzonego przez ministra ds. rodziny; udostępnionego przez ZUS; banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych - OD 01 LIPCA 2019 r.;

- osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - OD 01 SIERPNIA 2019 r.

Wnioski są dostępne od 01.07.2019 r.

Od 1 lipca 2019 r. program Rodzina 500+ obejmuje wszystkie dzieci do 18 roku życia bez względu na dochód rodziny. 

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od lipca 2019 r., rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. 

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko do 30 września 2019 r., składają od dnia 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września 2019 r., świadczenie przysługiwać będzie od miesiąca złożenia wniosku.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy GOPS: Aneta Żmuda i Patrycja Osowska tel. 55 6202459.

 

27 czerwca 2019
Łukasz Świeczkowski
Czytaj więcej o: Informacja dotycząca składania wniosków na Świadczenie Wychowawcze - Rodzina 500+ na okres zasiłkowy 2019/2021

Informacja dotycząca składania wniosków na Świadczenia rodzinne 2019/2020

O G Ł O S Z E N I E

- świadczenia rodzinne 2019/2020

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LICHNOWACH INFORMUJE, IŻ WNIOSKI NA ŚWIADCZENIA RODZINNE NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2019/2020 NALEŻY SKŁADAĆ WRAZ Z WYMAGANĄ DOKUMENTACJĄ ONLINE : (za pomocą systemów teleinformatycznych) OD DNIA 01 LIPCA 2019 r., ZAŚ W FORMIE PAPIEROWEJ (w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej) OD DNIA 1 SIERPNIA 2019 r.
(wnioski są dostępne od 1.07.2019)

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ :

  • WYROK LUB PROTOKÓŁ O ZASĄDZENIU ALIMENTÓW,
  • ZAŚWIADCZENIE O OTRZYMANYCH W 2018 r. ALIMENTACH ;
  • W PRZYPADKU UTRATY DOCHODU LUB UZYSKANIA DOCHODU – DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ICH UTRATĘ LUB UZYSKANIE ORAZ ICH WYSOKOŚĆ;

Podstawowe dane o dochodach gmina pozyska sama z systemu „Empatia".

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

26 czerwca 2019
Łukasz Świeczkowski
Czytaj więcej o: Informacja dotycząca składania wniosków na Świadczenia rodzinne 2019/2020

Informacja dotycząca składania wniosków na Fundusz Alimentacyjny 2019/2020

O G Ł O S Z E N I E

– fundusz alimentacyjny 2019/2020
 
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LICHNOWACH INFORMUJE, IŻ WNIOSKI NA FUNDUSZ ALIMENTACYJNY NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2019/2020 NALEŻY SKŁADAĆ WRAZ Z WYMAGANĄ DOKUMENTACJĄ : ONLINE (za pomocą systemów teleinformatycznych) OD DNIA 1 LIPCA 2019 r., ZAŚ W FORMIE PAPIEROWEJ (w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej) OD DNIA 1 SIERPNIA 2019 r. (wnioski są dostępne od 1.07.2019).
 
DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ:
  • WYROK LUB PROTOKÓŁ O ZASĄDZENIU ALIMENTÓW,
  • ZAŚWIADCZENIE O BESKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ( WYSTAWIONE W MIESIĄCU VIII/2019 ! ) I O OTRZYMANYCH W 2018 r. ALIMENTACH ;
  • W PRZYPADKU UTRATY DOCHODU LUB UZYSKANIA DOCHODU – DOKUMENTY POWIERDZAJĄCE ICH UTRATĘ LUB UZYSKANIE ORAZ ICH WYSOKOŚĆ;
Podstawowe dane o dochodach gmina pozyska sama z systemu „Empatia".
 
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.
 
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.
 
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
 
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
26 czerwca 2019
Łukasz Świeczkowski
Czytaj więcej o: Informacja dotycząca składania wniosków na Fundusz Alimentacyjny 2019/2020

Informacja dotycząca składania wniosków na Świadczenie Dobry Start - 300+

O G Ł O S Z E N I E

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach informuje, iż wnioski na świadczenie „Dobry start" - 300+ można składać:

- online (za pomocą systemów teleinformatycznych) od dnia 1 lipca 2019 r.

- w formie papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (pok. nr 4) od dnia 1 sierpnia 2019 r.  (wnioski są dostępne od 1.07.2019 r)

Wnioski należy składać do dnia 30 listopada 2019 r.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku; w przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu ustalenie przez oraz wypłata świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

Szczegółowych informacji udziela pracownicy GOPS: Aneta Żmuda i Patrycja Osowska tel. 55 620 24 59.

26 czerwca 2019
Łukasz Świeczkowski
Czytaj więcej o: Informacja dotycząca składania wniosków na Świadczenie Dobry Start - 300+

PROGRAM RODZINA 500 PLUS

17 czerwca 2019
Łukasz Świeczkowski
Czytaj więcej o: PROGRAM RODZINA 500 PLUS

Harmonogram wypłat Świadczeń Rodzinnych i Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach informuje, iż od XI/2018 - X/2019 obowiązuje harmonogram wypłat Świadczeń Rodzinnych i Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2018/2019.
16 kwietnia 2019
Łukasz Świeczkowski
Czytaj więcej o: Harmonogram wypłat Świadczeń Rodzinnych i Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego