Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

ZMIANA W ORGANIZACJI PRACY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LICHNOWACH

ZMIANA W ORGANIZACJI PRACY

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W LICHNOWACH

 

Mając na uwadze wzrost zagrożenia spowodowanego rozprzestrzenianiem się KORONAWIRUSA COVID-19 oraz dbając o bezpieczeństwo klientów
i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lichnowach,
od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach będzie nieczynny dla bezpośredniej obsługi klientów.
Kontakt z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lichnowach,
a także składanie wniosków o udzielenie wszelkiej pomocy możliwe jest za pomocą:
a) drogi pocztowej,
b) elektronicznej platformy: E-puap, Empatia
c) drogi bankowości elektronicznej,
d) PUE ZUS
e) drogi elektronicznej na adres: gops@lichnowy.pl oraz:
- pomoc społeczna: b.goldynska@gops-lichnowy.pl, e.klemarczyk@gops-lichnowy.pl,
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia wychowawcze: a.zmuda@gops-lichnowy.pl ,
- stypendia: p.osowska@gops-lichnowy.pl ,
- dodatki mieszkaniowe: a.tanska@gops-lichnowy.pl
- asystent rodziny: a.ubowska@gops-lichnowy.pl

Kontakt telefoniczny pod nr telefonu 55 620 24 59.

W dalszej kolejności pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lichnowach będą nawiązywali kontakt telefoniczny celem prowadzenia zgłoszonej sprawy. Prosimy o podawanie telefonu kontaktowego.

Klienci będą przyjmowani tylko w wybranych wypadkach niecierpiących zwłoki, po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu daty i godziny wizyty z pracownikiem GOPS Lichnowy – nr tel. (55) 620-24-59.

NUMERY KONTAKTOWE:

- POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA MALBORK: (55) 647 25 55,   693 115 766

- POLICJA: 112

- KOMISARIAT POLICJI NOWY STAW: (55) 271 51 07

- INFOLINIA NFZ: 800 190 590

ZARZĄDZENIE NR 3/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lichnowach z dnia 13 marca 2020 r.

16 marca 2020
Łukasz Świeczkowski
Czytaj więcej o: ZMIANA W ORGANIZACJI PRACY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LICHNOWACH

Informacja - ważne

WAŻNE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach informuje, iż podania, oświadczenia przekazywane w formie zdjęcia, skanu dokumentu stanowiącego załącznik do wiadomości e-mail i nie zawierające kwalifikowanego podpisu elektronicznego, potwierdzenia profilem zaufanym lub podpisu osobistego nie będą przyjmowane do realizacji przez tut. Ośrodek , ponieważ zgodnie z art. 63 Kodeksu Postępowania Administracyjnego podania (w tym żądania) mogą być wnoszone: pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą (EPUAP) organu.
Podanie w formie elektronicznego dokumentu powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym, zaś podanie, wniosek w formie pisemnej powinno być podpisane i przekazane do tut. Ośrodka osobiście lub przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego.
13 marca 2020
Łukasz Świeczkowski
Czytaj więcej o: Informacja - ważne

HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO „R500+” W 2020 ROKU.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach informuje, iż 2020 r. obowiązuje Nowy Harmonogram Wypłat Świadczenia Wychowawczego.

9 stycznia 2020
Łukasz Świeczkowski
Czytaj więcej o: HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO „R500+” W 2020 ROKU.

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko: Pracownik socjalny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach ogłasza nabór na stanowisko: pracownik socjalny - umowa o pracę na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika...

6 listopada 2019
Łukasz Świeczkowski
Czytaj więcej o: Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko: Pracownik socjalny

HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA OKRES ZASIŁKOWY 2019/2020.

800 080 222 – rusza całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów

Powiększ zdjęcie

Od 1 października 2019 r. działa nowa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 080 222 dzieci, młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

2 października 2019
Łukasz Świeczkowski
Czytaj więcej o: 800 080 222 – rusza całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów